Hoogstpersoonlijk úw Financieel adviseur!

Persoonlijk en deskundig advies


Finance partner  wil uw financiële belangen optimaal behartigen. Om de gewenste financiële zekerheid te bereiken, adviseren wij u over de mogelijkheden en stellen wij voor u een evenwichtig pakket voorzieningen samen dat wij gedurende de relatie die u met ons heeft voor u onderhouden en indien nodig aanpassen.

Uitgangspunt daarbij is steeds uw wens in combinatie met de (financiële) mogelijkheden.

Wij helpen u met het bepalen van realistische doelstellingen op het  gebied van hypotheken, financiële planning en bankzaken, waarbij wij u ook wijzen op de beperkingen, mogelijkheden en voordelen van wettelijke regelingen op het gebied van fiscaal, huwelijks-, vermogens- en erfrecht. 

Uw belangen staan centraal en onze dienstverlening sluit hierop aan. Wij streven een hoog niveau van dienstverlening na en investeren daarom in onze medewerkers op het gebied van opleidingen en informatievoorziening. De bereikbaarheid van onze organisatie is zo goed mogelijk afgestemd op uw behoefte.

Afspraak met een specialist


Wilt u meer weten over onze producten en diensten? Maak gerust een afspraak. De koffie staat klaar.